GrensPark en startplekken

Het GrensPark Kempen~Broek omvat duizenden vrijwel aaneengesloten hectaren bos, heide, beekvalleien, moerassen en landbouwlandschappen met afwisselende landschappen.

Wandelaars, fietsers, ruiters, menners en mountainbikers kunnen de duidelijk bewegwijzerde routes volgen.

De naam 'GrensPark' duidt erop dat dit gebied verspreid ligt over twee buurlanden, hier zijn dit België en Nederland.

Het GrensPark Kempen~Broek omvat 11 natuurgebieden, verspreid over de gemeenten Cranendonck, Weert, Nederweert en Kinrooi, Maaseik, Bree en Bocholt:

Ieder gebied heeft startplekken van waaruit de wandelingen starten, waar men kan parkeren en waar men een infobord vindt.

Twee van deze startplekken zijn uitgebouwd tot 'toegangspoorten', dit zijn bezoekerscentra waar men informatie over het GrensPark kan krijgen en kaarten kan kopen. Er ligt een toegangspoort in Weert - het Natuur- en Milieucentrum de IJzeren Man - én er ligt er een in Opitter in de Pollismolen. 

Enkele startplekken:

               startplek Smeetshof                         startplek Stramproyerbroek

   startplek Tösch-Langeren op het                   startplek Laurabossen
   terrein van het kasteel van Wurfeld

           startplek Zig en Goort